SESI USRAH ASTIZAH DAN LATIHAN GURU

Pendidik Terdidik adalah agenda yang diutamakan di DzQLS. Sesi usrah asatizah dan latihan guru diusahakan secara berterusan.

Antaranya pada awal bulan September lepas, sesi latihan pemantapan kaedah mendidik berdasarkan ‘Khalifah Method’ diadakan bagi tujuan, mengukuhkan perjalanan kelas GMT (gundal, murajaah dan tilawah) serta memperkemaskan taqwim sekolah.

Penyelaras Latihan Asatizah ialah Timbalan Mudirah DzQLS, Ustazah Khairunnisa Binti Bohari.

 

Leave a Reply