100% REBAT CUKAI DENGAN BAYAR ZAKAT

Individu yang bermastautin di Malaysia & mempunyai pendapatan bercukai layak menuntut rebat cukai, dibawah peruntukan Akta Cukai Pendapatan 1967 Subseksyen 6A(3), bagi bayaran zakat, fitrah atau lain-lain yang diwajibkan oleh agama Islam, yang dibayar kepada pihak berkuasa agama yang ditubuhkan di bawah mana-mana undang bertulis.

Jom segera tunaikan zakat anda sekarang, sehingga 31 Disember 2022, untuk mendapatkan 100% rebat cukai LHDN bagi tahun taksiran 2022.

Simpan resit rasmi Zakat Selangor – LZS untuk tuntutan rebat cukai LHDN

Jom zakat bersama kami.
Dzul Iman Quranic Lifeschool
Penolong Amil Zakat Bertauliah LZS

https://dzqls.edu.my/zakat/
https://jom.chat/jombayarzakat

Nota poster : Jumlah kutipan zakat bulan Disember sehingga kelmarin.

Leave a Reply